طرق شیخ طوسی به ابواسماعیل فراء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابواسماعیل فراء، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابواسماعیل فراء می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی به ابو اسماعیل فراء در فهرست دو طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- جماعة
۲- ابوالمفضل
۳- حمید
۴- قاسم بن اسماعیل
از ابواسماعیل فراء

← طریق دوم


۱- جماعة
۲- تلعکبری
۳- ابن همام
۴- حمید
۵- قاسم بن اسماعیل
۶- عبیس بن هشام
از ابواسماعیل فراء

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در یک طریق شیخ طوسی به ابواسماعیل فراء در فهرست حمید از قاسم بن اسماعیل روایت کرده است و در طریق دیگر ابوالمفضل و قاسم بن اسماعیل است
آیة الله خویی: هر دو طریق شیخ طوسی در فهرست به ابواسماعیل فراء ضعیف است.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۲۷۸-۲۷۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۵۲۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۲۲، ص۲۹.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابواسماعیل فراء»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار