طرق شیخ طوسی به ابان بن تغلب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطرق شیخ طوسی به ابان بن تغلب، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به طرقی گفته می‌شود که از طریق شیخ طوسی به ابان بن تغلب می‌رسد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

شیخ طوسی در فهرست به ابان بن تغلب پنج طریق دارد که ذیلا بیان می‌شود:

← طریق اول


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- منذرین محمد قابوسی
۴- محمد بن منذر بن سعید بن ابی‌جهم
۵- حسین بن سعید
۶- سعید بن ابی‌جهم
از ابان بن تغلب

← طریق دوم


۱- حسین بن عبیدالله
۲- ابوبکر احمد بن عبدالله بن جلین
۳- ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید
۴- ابواحمد بن حسین بن عبدالرحمان ازدی
۵- حسین بن عبدالرحمان ازدی
۶- ابوبرده میمون (مولی بنی فزاره)
از ابان بن تغلب

← طریق سوم


۱- احمد بن محمد بن موسی (ابن صلت اهوازی)
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- ابواحمد بن حسین ابن عبدالرحمان ازدی
۴- حسین بن عبدالرحمان ازدی
۵- ابوبرده میمون (مولی بنی فزاره)
از ابان بن تغلب

← طریق چهارم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- ابوبکر محمد بن یوسف رازی
۴- ابونعیم فضل بن عبدالله بن عباس بن معمر ازدی طالقانی
۵- محمد بن موسی بن ابی‌مریم صاحب اللؤلؤ
از ابان بن تغلب

← طریق پنجم


۱- احمد بن محمد بن موسی
۲- احمد بن محمد بن سعید
۳- منذر قابوسی
۴- پدرش - محمد بن منذر بن سعید بن ابی‌جهم -
۵- عمویش - حسین بن سعید -
۶- پدرش - سعید بن ابی‌الجهم -
از ابان بن تغلب

ارزیابی

[ویرایش]

محقق اردبیلی: در طریق شیخ طوسی به کتاب المفرد - طریق اول - محمد بن منذر بن سعید و حسین بن سعید است و در طریق به کتاب المشترک - طریق دوم و سوم - مجاهیل است و در طریق به کتاب قراءة مفردة - طریق چهارم - مجاهیل است و نیز در طریق به کتاب الفضائل - طریق پنجم - مجاهل است.
آیة الله خویی بعد از بیان طرق می‌فرماید: طریق شیخ طوسی در فهرست به کتاب المفرد از جهت محمد بن منذر و عمویش حسین بن سعید بن ابی‌جهم ضعیف است و در طریق شیخ به کتاب المشترک و کتاب فضائل مجاهیل است.
ظاهراً شیخ به کتاب المفرد و کتاب فضائل یک طریق دارد در نتیجه طریق شیخ به ابان بن تغلب چهار طریق می‌شود مگر این که مراد از عموی منذر قابوسی در طریق به کتاب فضائل غیر از حسین بن سعید باشد.
[۲] اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۴-۴۷۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۵۷-۵۹.    
۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواه، ج۲، ص۴۷۴-۴۷۵.
۳. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۳۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «طرق شیخ طوسی به ابان بن تغلب»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۲۰.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | طرق شیخ طوسی
جعبه ابزار