طرائف المقال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجابلقی بروجردی، سید علی اصغر (م ۱۳۱۳ ق) صاحب تألیفی با عنوان، طرائف (ظرائف) است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جابلقی بروجردی، سید علی اصغر (م ۱۳۱۳ ق) صاحب تألیفی با عنوان، طرائف (ظرائف) است.
[۱] المقال فی معرفة طبقات الرواة، تحقیق: سید مهدی رجایی، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی العامة، ۱۴۱۰ ق، ج۲، اول.
این کتاب، مشتمل بر مقدمه محقق، مقدمه مؤلف، باب‌های دهگانه و خاتمه است.

محتوای کتاب

[ویرایش]

مقدمه مؤلف در تعریف علم رجال و درایه، بیان رموز کتاب و بررسی ویژگی‌های آن است. متن کتاب در بیان طبقات رجال حدیث است که مشتمل بر ۳۱ طبقه‌اند، به این ترتیب که مؤلف در طبقه اول، رجال زمان حیات خود را معرفی کرده و سپس به ترتیب، رجال طبقه‌های بعدی تا طبقه سی و یکم (که شامل صحابیان رسول خدا است) را ذکر کرده است. این مجموعه در باب اول کتاب آمده است.

ابواب و خاتمه کتاب

[ویرایش]

در نه باب دیگر، عناوین زیر مورد بحث واقع شده‌اند:
باب دوم و سوم، در القاب رجال؛ باب چهارم، ذکر اسامی، القاب، کنیه و حالات معصومان (علیهم‌السلام)؛ باب پنجم، مذاهب و فرقه‌های بعد از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله)؛ باب ششم، اقسام حدیث نزد متاخران؛ باب هفتم، اسباب مدح و ذم؛ باب هشتم، سبب اختلاف مذاهب؛ باب نهم، بیان دوازده فایده رجالی؛ باب دهم، بیان حالات مفصل بعضی از صحابیان و بزرگان علم رجال.
خاتمه کتاب، مشتمل بر چند «امر» است:
امر اول، معرفی بسیاری از مشایخ علم رجال؛ امر دوم، طرق و مشایخ مؤلف کتاب به کتاب‌های حدیثی و... ؛ امر سوم، مختصری از زندگی نامه مؤلف کتاب.
مقدمه مرحوم آیت‌الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (رحمه‌الله) در شرح حال مؤلف کتاب، با عنوان «الظرائف فی ترجمة صاحب الطرائف»، در اول کتاب آورده شده است. مقدمه محقق در بیان جایگاه علم به طبقات در علم رجال و معرفی کتاب است.

وضعیت کتاب

[ویرایش]

شایان ذکر است که این کتاب با عنوان ظرائف المقال فی معرفة طبقات الرجال به چاپ رسیده است. محقق تهرانی در الذریعه ، این کتاب را با عنوان طبقات الرجال و نیز با عنوان رجال السید علی اصغر فهرست نموده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. المقال فی معرفة طبقات الرواة، تحقیق: سید مهدی رجایی، قم: مکتبة آیة الله العظمی المرعشی النجفی العامة، ۱۴۱۰ ق، ج۲، اول.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۵، ص۱۴۹، ش ۹۸۳.    
۳. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج۱۰، ص۱۳۷.    


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تألیفات رجالی قرن سیزدهم هجری»، تاریخ بازیابی ۹۵/۲/۲۵.    جعبه ابزار