طبری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبری ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:
ابن اخباری محمد بن اسحاق طبری اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن جریر طبری، صاحب کتاب مشهور تاریخ طبری
ابوالحسن طبری، پزشک دانشمند ایرانی قرن ۴ ق
ابوطیب طبری، اَبوطیِِّبِ طبَری، طاهر بن عبدالله بن طاهر، فقیه بنام شافعی
ابوعبدالله طبری، محدث و مفتی ایرانی مکه ، ملقب به امام الحرمین
احمد بن محمد طبری، از علمای نحو بغداد
اسحاق بن یحیی طبری صنعانی، نویسنده و مورخ قرن پنجم
حافظ ابوعبداللّه طبری اصفهانی، از اکابر فقهاء و محدّثین عامّه در قرن پنجم هجری
حسن بن علی طبری آملی استرآبادی، از محدّثین و دانشمندان شیعه در قرن هفتم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار