طاغوت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از موضوعاتی که در قرآن کریم به آن پرداخته شده؛ طاغوت است.


معنای طاغوت

[ویرایش]

طاغوت، بر وزن فعلوت، همانند ملكوت، ولى در آن‌ -طاغوت‌- لام‌الفعل بر عين‌الفعل مقدّم شده است و چون مصدر است بر مبالغه بسيار دلالت دارد و به معناى هر متجاوز و معبود غير خداوند است.
به جادوگر، کافر، کاهن، جنیّان سركش و بازدارنده از حق اطلاق طاغوت شده است.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «طاغوت» استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اجتناب از طاغوت (قرآن)، اطاعت از طاغوت (قرآن)، اهل کتاب و طاغوت (قرآن)، ایمان و طاغوت (قرآن)، پیروان طاغوت (قرآن)، تقویت طاغوت (قرآن)، توطئه طاغوت (قرآن)، جنگ در راه طاغوت (قرآن)، حاکمیت طاغوت (قرآن)، حکومت طاغوت (قرآن)، دوستان طاغوت (قرآن)، راه طاغوت (قرآن)، طاغوت و شیطان (قرآن)، طاغوت و منافقان (قرآن)، عبادت طاغوت (قرآن)، قضاوت طاغوت (قرآن)، کفر به طاغوت (قرآن)، مسیحیان و طاغوت (قرآن)، مصادیق طاغوت (قرآن)، ولایت طاغوت (قرآن)، یهود و طاغوت (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمخشری، محمود بن عمر، الکشاف، ج ۴، ص ۱۲۰.    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۰۴-۳۰۵، «طغی».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۹، ص۱۴۵، برگرفته از مقاله «طاغوت».    


رده‌های این صفحه : طاغوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار