ضیاءالملک احمد بن نظام‌الملک حسن طوسی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضیاءالملک احمد بن نظام‌الملک حسن طوسی اصفهانی، از سیاست‌مداران و کارگزاران عصر سلجوقی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خواجه ضیاءالملک ابونصر احمد بن خواجه نظام‌الملک حسن طوسی اصفهانی، از سیاست‌مداران و کارگزاران عصر سلجوقی است. در بلخ متولّد شد، در اصفهان تربیت یافت، و در همدان سکنی گزید.پس از سعدالملک آبی به وزارت سلطان محمّد سلجوقی رسید. مردی سلیم‌القلب، نیک نفس، صادق‌اللّهجه و پسندیده سیرت بود؛ امّا در حلّ و عقد امور و سیاست جمهور، استقلال و قدرت و قوّت نفس نداشت. ازجمله القاب او قوام‌الدّین صدرالاسلام نظام‌الملک بود. مدّت چهار سال وزارت کرد، و پس از او خطیرالملک میبدی وزارت یافت.
[۱] ابن راوندی، محمد بن علی، راحه الصّدور، ص۱۸.
[۲] د. صالح عبدالله الصیاح، نسائم الاسحار، ص۵۳.
[۳] تجلی‌پور، مهدی، دائره المعارف دانش بشر، ص۵۸۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن راوندی، محمد بن علی، راحه الصّدور، ص۱۸.
۲. د. صالح عبدالله الصیاح، نسائم الاسحار، ص۵۳.
۳. تجلی‌پور، مهدی، دائره المعارف دانش بشر، ص۵۸۱.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۴.    


جعبه ابزار