ضیاءالدین علی ترکه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضیاءالدّین علی ترکه اصفهانی، از علما و شعرای اصفهان در قرن ده هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ضیاءالدّین علی ترکه اصفهانی، فرزند خواجه حبیب‌اللّه، عالم و شاعر ادیب، برادرِ خواجه افضل‌الدّین محمّد ترکه است.
[۱] نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۴۵۲.
در کتاب کشکول شیخ بهایی این رباعی را از او نقل می‌کند:
"بی‌خوابی شب جان مرا گرچه بکاست ••• در خواب شدن از ره انصاف خطاست
ترسم که خیال او قدم رنجه کند ••• عذر قدمش به سال‌ها نتوان خواست".
[۲] شیخ بهایی، محمد بن حسین، کشکول، ج۱، ص۱۶۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نفیسی، سعید، تاریخ نظم و نثر، ج۱، ص۴۵۲.
۲. شیخ بهایی، محمد بن حسین، کشکول، ج۱، ص۱۶۲.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۸.    


جعبه ابزار