ضوابط شایع مکی و مدنی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افویژگی‌های غالب هر یک از آیات مکی و مدنی، را ضوابط شایع مکی و مدنی گویند.


تعریف

[ویرایش]

علاوه بر ضوابط و ویژگی‌های کلی و قطعی آیات و سوره‌های مکی و مدنی، برای شناخت آن‌ها ویژگی‌ها و ضوابط دیگری نیز وجود دارد که به طور غالب در سوره‌های مکی یا مدنی یافت می‌شوند؛ از این رو، به این ضوابط و امتیازات، ویژگی‌های شایع و غیرقطعی می‌گویند.

ضوابط در آیات مکی

[ویرایش]

۱. کوتاه بودن آیات و سوره‌ها (ایجاز) و حرارت تعبیر و شدت لحن و کوبندگی صوتی؛
۲. دعوت به اصول اعتقادی مانند ایمان به خدا و معاد و وصف بهشت و دوزخ؛
۳. فراخواندن به اخلاق نیک و استمرار آن؛
۴. مجادله با مشرکان و تحقیر آرمان‌های آنان؛
۵. فراوانی سوگندها.

ضوابط آیات مدنی

[ویرایش]

۱. طولانی بودن اکثر سوره‌ها و آیات؛
۲. تفصیل براهین و ادله درباره حقایق دینی.
[۱] حجتی، محمد باقر، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، ص۷۹-۸۱.
[۲] محیسن، محمدسالم، فی رحاب القرآن، ص۶۵.
[۳] کمالی دزفولی، علی، شناخت قرآن، ص۲۹۶-۲۹۷.
[۵] رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۰۶-۶۰۸.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

ضوابط کلی مکی و مدنی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حجتی، محمد باقر، پژوهشی در تاریخ قرآن کریم، ص۷۹-۸۱.
۲. محیسن، محمدسالم، فی رحاب القرآن، ص۶۵.
۳. کمالی دزفولی، علی، شناخت قرآن، ص۲۹۶-۲۹۷.
۴. صالح، صبحی، مباحث فی علوم القرآن، ص۱۸۳-۱۸۴.    
۵. رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۶۰۶-۶۰۸.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «ضوابط شایع مکی و مدنی».    جعبه ابزار