ضمان درک (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ضمان درک ممکن است در علوم زیر به کار رفته باشد:

ضمان درک (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای ضمانتِ جبرانِ زیانِ ثمنِ پرداختی یا مثمن تحویل شده
ضمان درک (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات حقوقی به معنای مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر در آمدن مبیع و ثمن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار