ضعیف فی الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ضعیف فی الحدیث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ ذمّ راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ ذم اصطلاح "ضعیف فی الحدیث" است که گفته شده مراد این است که راوی متصف به آن از هر راویی - اعم از ثقه و غیر ثقه - نقل روایت می‌کند.

دیدگاه علماء

[ویرایش]

در این که مفید قدح است یا نه اختلاف است:
۱- از الفاظ ذم راوی است که موجب می‌شود خبر وی از حجیت ساقط شود.
۲- اگر "ضعیف فی الحدیث" درباره راویی بکار رفت نشان دهنده فسق وی نیست، چون شخصی که زیاد سهو می‌کند از مصادیق ضعیف فی الحدیث است ولی از مصادیق فاسق نیست. بنا بر این امکان دارد راویی عادل و ضعیف الحدیث باشد.
[۱] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۱۸۱.
[۳] بهبهانیف وحید، فوائد الحائریه، ص۳۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۱۸۱.
۲. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۳۳۳.    
۳. بهبهانیف وحید، فوائد الحائریه، ص۳۸.
۴. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۹۶.    
۵. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۱۱۲-۱۱۳.    
۶. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۸۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ضعیف فی الحدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی




جعبه ابزار