ضعیف جدا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضعیف جدا، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ ذمّ راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ ذم، اصطلاح "ضعیف جدا" است که در باره آن گفته شده است:
۱- از الفاظ جرح است و شخص متصف به آن، ساقط الحدیث است، حدیثش نوشته نشده و به آن استشهاد نمی‌شود.
این اصطلاح از مرتبه چهارم جرح است.
[۱] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۰.
[۲] المختصر، ص۶۵.
[۳] عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصر من مصطلحات اهل الاثر، ص۵۷.
[۶] تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۲.
[۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۰.
۲. المختصر، ص۶۵.
۳. عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصر من مصطلحات اهل الاثر، ص۵۷.
۴. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۷.    
۵. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۲، ص۱۳۱.    
۶. تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۲.
۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۶.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ضعیف جدا»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار