ضعیف الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضعیف الحدیث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ ذمّ راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ ذم واژه "ضعیف الحدیث" است و در باره آن نظراتی مرآتی بیان کرده‌اند:
۱- از مرتبه سوم الفاظ جرح راوی است؛
۲- از مرتبه جهارم الفاظ جرح راوی است؛
۳- از الفاظ ذم راوی است ولی در این که دلالت بر قدح راوی داشته باشد اختلاف است؛
۴- از الفاظ جرح است؛
۵- دلالت بر ضعف در روایت راوی می‌کند ولی دلالت بر ضعف خود راوی ندارد؛
۶- اگر راوی به "ضعیف الحدیث" متصف شد، حدیثش طرح نمی‌شود شاید شاهد و متابعی برای آن پیدا شود.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۱.
[۳] موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۲۳.
[۵] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۱۸۱.
[۱۰] بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۳۸.
[۱۱] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۳.
[۱۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۴.
[۱۳] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۱.
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۷۱.    
۳. موسوی زنجانی، ابوطالب محمد، الکفایه فی علم الدرایه، ص۲۳.
۴. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۴۰۸.    
۵. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۱۸۱.
۶. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۳۳۳.    
۷. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۶۹.    
۸. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۲، ص۱۳۱.    
۹. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۱۱۰.    
۱۰. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۳۸.
۱۱. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۳.
۱۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۴.
۱۳. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۵.
۱۴. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۹۸.    
۱۵. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۱۱۲.    
۱۶. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۸۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ضعیف الحدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار