ضعیفان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیات قرآن به وجود ضعف در برخی از انسان‌ها اشاره شده است.


مصادیق ضعیفان

[ویرایش]

مصادیق ضعیفان با توجه به آیات قرآن عبارتند از:
آدم علیه‌السلام
[۱] به مقاله ضعف آدم (قرآن) رجوع شود.
، انسان
[۲] به مقاله ضعف انسان (قرآن) رجوع شود.
، بنی‌اسرائیل
[۳] به مقاله ضعف بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
، پیران
[۴] به مقاله ضعف پیران (قرآن) رجوع شود.
، دشمنان دین
[۵] به مقاله ضعف دشمنان دین (قرآن) رجوع شود.
، زکریا علیه‌السلام
[۶] به مقاله ضعف زکریا (قرآن) رجوع شود.
، زنان
[۷] به مقاله ضعف زنان (قرآن) رجوع شود.
، شعیب علیه‌السلام
[۸] به مقاله ضعف شعیب (قرآن) رجوع شود.
، شیطان
[۹] به مقاله ضعف شیطان (قرآن) رجوع شود.
، کافران
[۱۰] به مقاله ضعف کافران (قرآن) رجوع شود.
، کودک
[۱۱] به مقاله ضعف کودک (قرآن) رجوع شود.
، گمراهان
[۱۲] به مقاله ضعف گمراهان (قرآن) رجوع شود.
، موسی علیه‌السلام
[۱۳] به مقاله ضعف موسی (قرآن) رجوع شود.
، مؤمنان
[۱۴] به مقاله ضعف مؤمنان (قرآن) رجوع شود.
، هارون علیه‌السلام
[۱۵] به مقاله ضعف آدم (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آمرزش ضعیفان (قرآن)، برخورد با ضعیفان (قرآن)، سرزنش ضعیفان (قرآن)، غلبه ضعیفان (قرآن)، ضعیف‌ترین یاور (قرآن)، ظلم بر ضعیفان (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. به مقاله ضعف آدم (قرآن) رجوع شود.
۲. به مقاله ضعف انسان (قرآن) رجوع شود.
۳. به مقاله ضعف بنی‌اسرائیل (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله ضعف پیران (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله ضعف دشمنان دین (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله ضعف زکریا (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله ضعف زنان (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله ضعف شعیب (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله ضعف شیطان (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله ضعف کافران (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله ضعف کودک (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله ضعف گمراهان (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله ضعف موسی (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله ضعف مؤمنان (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله ضعف آدم (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۸، ص۵۱۶، برگرفته از مقاله «ضعفیان».    


رده‌های این صفحه : ضعف | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار