ضعّفوه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضَعَّفُوهُ، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ ذمّ راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

واژه "ضعفوه" از الفاظ ذم است، درباره این واژه اقوال ذیل مطرح شده است:
۱- از مرتبه سوم جرح راوی است؛
۲- از مرتبه چهارم جرح راوی است؛
۳- از مرتبه پنجم جرح راوی است؛
۴- دلالت بر اضطراب، تضعیف و یا عدم ضبط راوی می‌کند.
[۱] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۰.
[۲] لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۹.
[۵] تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۲.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۰.
۲. لکنوی، محمد عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۱۹.
۳. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۴۰۹.    
۴. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۲، ص۱۲۸.    
۵. تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۵۲.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۹۵.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «ضعّفوه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۴.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ ذم راوی
جعبه ابزار