ضعف (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، ضعف است.


معنی ضعف

[ویرایش]

ضعف، خلاف قوّت و توانايى است، يا در نفس است، يا بدن و يا حال.
در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «ضعف»، «فتر»، «فشل»، «وهن» و مشتقّات آنها و جمله‌هايى كه به‌گونه‌اى ضعف را مى‌رساند، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار ضعف (قرآن)، اجتناب از ضعف (قرآن)، اظهار ضعف (قرآن)، بهشتیان و ضعف (قرآن)، تبیین ضعف (قرآن)، تحمل ضعف (قرآن)، ذریه ضعیف (قرآن)، رفع ضعف (قرآن)، ضعف استخوان (قرآن)، ضعف ایمان (قرآن)، ضعف جامعه (قرآن)، ضعف خانه عنکبوت (قرآن)، ضعف در جهاد (قرآن)، ضعف در خداشناسی (قرآن)، ضعف در ذکر خدا (قرآن)، ضعف عقلی (قرآن)، ضعف‌ناپذیری (قرآن)، ضعیفان (قرآن)، عوامل ضعف (قرآن)، غفلت از ضعف (قرآن)، ملائکه و ضعف (قرآن)، منشأ ضعف (قرآن)، موانع ضعف (قرآن)، توجه به ضعف دشمن (قرآن)، نجات از ضعف (قرآن)، یادآوری ضعف (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۵۰۶.    
۲. مصطفوی، حسن، التّحقیق فی کلمات القرآن، ج ۷، ص ۳۰، «ضعف».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۸، ص۵۰۹، برگرفته از مقاله «ضعف».    


رده‌های این صفحه : ضعف | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار