ضحاک ابومالک حضرمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضحاک ابومالک حضرمی کوفی، از اصحاب و راویان امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) و از محدثان و متکلمان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ضحاک ابومالک حضرمی کوفی، اهل کوفه بوده و از جمله اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) به شمار می‌رفت و از امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) روایت نقل کرده است.
برخی از ارباب رجال گفته‌اند که او امام صادق (علیه‌السّلام) را فقط درک کرده، ولی از او روایت نقل نکرده است. ضحاک فردی متکلم، از رجال هشام بن حکم
[۹] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۷۶.
و محدثی امامی‌مذهب و مورد اعتماد و وثوق بوده و افرادی چون علی بن حسن طاطری
[۱۱] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۷۶.
و معاویة بن حکیم از او روایت نقل کرده‌اند.
[۱۲] نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۵۱.


آثار

[ویرایش]

اثر علمی ضحاک التوحید است که علی بن حسن طاطری آن‌را نقل کرده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۶] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۸۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۰۵.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۲۲۱.    
۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۱۲.    
۴. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۵، ص۵۲۷.    
۵. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۰۵.    
۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۰۵.    
۷. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۳، ص۲۲۴.    
۸. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۷۲.    
۹. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۷۶.
۱۰. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۴، ص۲۱۱.    
۱۱. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۴، ص۲۷۶.
۱۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۴۵۱.
۱۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۰۵.    
۱۴. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۱۸.    
۱۵. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۴، ص۴۸۰.    
۱۶. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۸۴.
۱۷. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۹۵.    


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۰۷، برگرفته از مقاله «ضحاک ابومالک حضرمی کوفی».


جعبه ابزار