ضبی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضبی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌رسته عبدالرحمان بن محمد ضبی جروآنی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
زهیر بن مسیب ضبی، زهیر بن مسیّب، بن زهیر بن عمرو ضَبّی، از سرداران مأمون عباسی
ابن‌خفیف ابوعبدالله‌ محمد بن‌ خفیف ضبی، معروف‌ به‌ «شیخ‌ کبیر»، از مشایخ‌ بزرگ‌ صوفیه فارس‌ و مؤسس‌ سلسله خفیفیّه‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار