ضبط صوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضبط صوت ابزار نگهداری و پخش صدا می‌باشد.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان یاد شده از عناوین جدید است که از احکام مرتبط با آن در مسائل مستحدثه سخن گفته‌اند.

حکم شنیدن اذان از ضبط صوت

[ویرایش]

به تصریح برخی، شنیدن اذان از ضبط صوت و مانند آن کفایت از اذان نماز نمی‌کند و نمازگزار خود باید اذان بگوید؛ چنان که حکایت اذانِ پخش شده از ضبط صوت استحباب ندارد و در صورت حکایت، اذان ساقط نمی‌شود

حکم شنیدن اذان از ضبط صوت

[ویرایش]

آیا گوش دادن به آیه سجده از ضبط صوت و مانند آن موجب وجوب یا استحباب سجده می‌شود یا نه؟ مسئله اختلافی است.
[۵] مدارک العروة، ج۱۵، ص۴۷۶.


امرار معاش از ضبط صوت

[ویرایش]

ضبط صوت از آلات مشترک است که هم منافع حلال دارد و هم حرام . کسب درآمد از آن به ساختن و خرید و فروش و نیز استفاده از آن در منافع حلال، جایز و در منافع حرام، حرام است.

شنیدن از ضبط صوت در موارد ترتب حکم بر انشاء یا اخبار

[ویرایش]

در موارد ترتب حکم بر انشاء یا اخبار، مانند شهادت ، اقرار ، قذف ، لعان ، تهمت ، فحش ، حکم حاکم و رؤیت هلال ، بر آنچه از ضبط صوت پخش می‌شود، هیچ اثری مترتب نمی‌گردد. بنابر این، پخش شهادت یا اقرار و مانند آن، شهادت یا اقرار محسوب نمی‌شود و در نتیجه آثار شهادت یا اقرار بر آن بار نمی‌گردد و چنانچه علم پیدا شود که آنچه پخش شده مثلا اقرار یا شهادت فلانی است، از باب حکایت آن از اقرار یا کشف از شهادت بینه، دارای اثر است نه از باب اقرار یا شهادت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۵۲۹.    
۲. خمینی، روح الله، تحریر الوسلیة، ج۲، ص۶۲۹.    
۳. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص۵۹۳-۵۹۴.    
۴. طباطبایی حکیم، محسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۴۲۰.    
۵. مدارک العروة، ج۱۵، ص۴۷۶.
۶. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۶۳۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۱۳۵.    


رده‌های این صفحه : اذان و اقامه | سجده تلاوت | فقه
جعبه ابزار