ضباب بن عامر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افضباب بن عامر یکی از شهدای کربلا است.


قبیله ضباب

[ویرایش]

او از طایفه حارث بن کعب و به گفته برخی از متأخرین از قبیله تمیم است.
[۲] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۹۴.


حضور در کربلا

[ویرایش]

از احوال زندگانی وی به جز حضور در کربلا اطلاعی در دست نیست. ضباب در روز عاشورا در نبرد نخستین سپاه عمرسعد، بدون هماورد خواندن به فیض شهادت نایل گشت.
[۳] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۹۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه السلام، ج۱، ص۲۸.    
۲. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۹۴.
۳. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسیلة الدارین، ج۱، ص۹۴.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۲۰۱.    


جعبه ابزار