صنهاجی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصنهاجی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابوبکر بن علی صنهاجی‌بیذق، نویسنده خاطراتی درباره نخستین دوره های تاریخ موحّدون
محمد بن سعید صنهاجی‌بوصیری، شاعر و صوفی نامبردار مصری در سده هفتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار