صنعت ائتلاف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتناسب میان الفاظ کلام، و میان الفاظ با معانی را ائتلاف گویند.


ائتلاف از بدایع

[ویرایش]

یکی از اسلوب های بدیعی بکار رفته در قرآن، صنعت ائتلاف است .

منظور از صنعت ائتلاف

[ویرایش]

مراد از ائتلاف این است که میان الفاظ بکار گرفته شده در کلام، و میان الفاظ و معانی مورد نظر متکلم از جهت غرابت یا مأنوس بودن، و جزالت و فخامت، تناسب و سازگاری باشد، و فواصل آیات ( کلمه یا کلمات پایانى آیه ) در موضع شایسته خود - بدون هیچ ناسازگارى و پیچیدگى - قرار بگیرند ؛ و ارتباط و تناسب تامّ با معناى کلّى کلام پیدا کند.

مستندات مقاله

[ویرایش]

سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۳، ص۲۹۹-۳۰۱.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۳، ص۳۴۵-۳۴۶.

منبع

[ویرایش]
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : شیوه ادبی قرآن | قرآن شناسی
جعبه ابزار