صلیب (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصلیب در دو معنا به کار رفته است: ۱. نماد مسیحیت می‌باشد. و پیروان حضرت مسیح علیه اسلام را با این نشانه و نماد می‌شناسند.۲. چهار ستاره نزدیک نسر.


صلیب به معنای اول

[ویرایش]

از معنای اول آن به مناسبت در بابهای صلات ، تجارت و غصب سخن گفته‌اند.

← مشخصات صلیب


صلیب به معنای نخست عبارت است از دو تیر چوبی عمود بر هم در طرحها و اندازه‌های مختلف که نزد مسیحیان نماد به دار کشیده شدن حضرت عیسی علیه السّلام است و مقدس شمرده می‌شود.
[۱] فرهنگ بزرگ سخن.


← احکام صلیب


نماز گزاردن در اتاقی که صلیب در آن قرار دارد، مکروه است.
[۲] بحار الانوار، ج۸۳، ص۳۲۷ ـ ۳۲۸.
[۳] شرح تبصرة المتعلمین، ج۱، ص۴۲۶.

آویختن صلیب بر خود
[۴] تذکرة الفقهاء، ج۱۹، ص۲۰۰.
[۵] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۱۹۹.
و ساختن صلیب حرام است؛
[۶] النهایة (ابن اثیر) و لسان العرب، واژه «صلب»
چنان که هر گونه معامله؛ اعم از خرید و فروش، اجاره و مانند آن در مثل صلیب، آلات قمار و هرچه که فایده‌ای جز حرام ندارد، حرام می‌باشد.
[۸] کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۱۱ ـ ۱۱۲.
از بین بردن هیئت و صورت صلیب موجب ضمان نیست.
به تصریح برخی تصلیب در لباس نمازگزار مکروه است.
مراد از آن ـ بنابر آنچه در کلام برخی لغویان آمده ـ وجود نقش صلیب بر لباس است.
[۱۲] النهایة و لسان العرب، واژه «صلب»
بسیاری از فقها متعرض چنین فرعی نشده‌اند.

صلیب به معنای دوم

[ویرایش]

از صلیب به معنای دوم در باب صلات سخن گفته‌اند.
در کلمات فقیهان برای تعیین قبله مناطق مختلف، نشانه‌هایی بیان شده که یکی از آن‌ها صلیب است. مردم مصر و اسکندریه تا سوس اقصی (شهری در مغرب در ساحل اقیانوس غربی)، روم و دریای سیاه آن را هنگام طلوع میان دو چشم
مردم سند و هند ، محاذی ستون فقرات و پشت و هنگام غروب محاذی گونه چپ و اهالی خوارزم ، ری ، نیشابور و خراسان ، هنگام غروب محاذی چشم چپ خود قرار می‌دهند.
[۱۴] غایة المرام، ج۱، ص۱۲۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ بزرگ سخن.
۲. بحار الانوار، ج۸۳، ص۳۲۷ ـ ۳۲۸.
۳. شرح تبصرة المتعلمین، ج۱، ص۴۲۶.
۴. تذکرة الفقهاء، ج۱۹، ص۲۰۰.
۵. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۱۹۹.
۶. النهایة (ابن اثیر) و لسان العرب، واژه «صلب»
۷. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۵.    
۸. کتاب المکاسب، ج۱، ص۱۱۱ ـ ۱۱۲.
۹. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۱۱۰ ۱۱۲.    
۱۰. تذکرة الفقهاء، ج۲، ص۵۰۶.    
۱۱. ذکری الشیعة، ج۳، ص۶۵.    
۱۲. النهایة و لسان العرب، واژه «صلب»
۱۳. ذکری الشیعة، ج۳، ص۱۶۵.    
۱۴. غایة المرام، ج۱، ص۱۲۸.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۰۴، برگرفته از مقاله صلیب    


رده‌های این صفحه : احکام پوشش | فقه | قبله | نماز
جعبه ابزار