صلح (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صلح ممکن است در علوم زیر به کار رفته باشد:

صلح (فقه)، از اصطلاحات فقهی به معنای سازش و موافقت بر تملیک عین یا منفعتی یا اسقاط دین و یا حقی
صلح (حقوق خصوصی)، از اصطلاحات حقوقی به معنای عقد لازم و مستقل برای اصلاح میان دو کس که در معامله و یا واقعه‌ای
صلح (علوم سیاسی)، از اصطلاحات علوم سیاسی و به معنای دست کشیدن از جنگ با عقد قرارداد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار