صف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره صف، شصت و یکمین سوره قرآن کریم
صف (واژه)، به معنای در یک ردیف قرار دادن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار