صفیه بنت احمد آل‌قدامه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفیّه دختر احمد بن احمد، از شخصیت‌های آلِ قُدامه، می‌باشد؛ این خاندان، خاندانی فلسطینیُ‌الاصل و حنبلی مذهب که فقیهان، مُسندان، حافظان و قاضیان بسیاری از آن برخاستند و فعالیت علمی ــ دینی آنان در اندیشۀ اسلامی آن روزگار و گسترش مذهب حنبلی تأثیر بزرگی به جای نهاد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

صفیّه دختر احمد بن احمد بن عبیدالله بن محمد (۶۶۰-۷۴۱ق/۱۲۶۲-۱۳۴۱م)، همسر ابوالحسن علی بن العزّ شیخ ابن رافع.
وی از ابوالعباس احمد بن عبدالدائم و عمر بن محمد کرمانی حدیث شنید و روایت کرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن رافع، تقی‌الّدین محمد، الوفیات، ج۱، ص۳۸۶-۳۸۷، به کوشش صالح مهدی عباس و بشار عواد معروف، بیروت، ۱۴۰۲ق.    
۲. ذهبی، شمس‌الدین محمد، العبر، ج۴، ص۱۲۳، به کوشش ابوهاجر محمد السعید بن بسیونی زغلول، بیروت، ۱۹۸۵م.    
۳. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، الدّرر الکامنه، ج۲، ص۳۶۵، حیدرآباد دکن، ۱۳۹۲-۱۳۹۶ق.    


منبع

[ویرایش]

دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «آل قدامه»، شماره۴۴۸.    جعبه ابزار