صفوان بن یحیی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفوان بن یحیی از یاران و راویان امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام و وكیل حضرت رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

صفوان پسر یحیی، كنیه اش أبو محمد بجلی كوفی است. وی فروشنده پارچه ای ظریف به نام سابری بود. و از همین رو به بیاع سابری مشهور شد. پدرش از اصحاب امام صادق علیه السلام و خود او از یاران و راویان امام کاظم و امام رضا و امام جواد علیهم السلام و وكیل حضرت رضا علیه السلام و امام جواد علیه السلام است و در سال ۲۱۰ ه ق در مدینه درگذشت.

شخصیت و جایگاه صفوان

[ویرایش]

امام جواد علیه السلام به او توجهی خاص داشت و پس از درگذشت وی، کفن و حنوط برای او فرستاد و به اسماعیل پسر امام کاظم علیه السلام دستور داد بر او نماز بخواند و در روایتی خشنودی خود را از او بیان فرموده است.
صفوان در تجارت شریك عبدالله بن جندب و علی بن نعمان بود. روزی در بیت الله الحرام پیمان بستند: هر كدام زودتر درگذشت، آنكه باقی می ماند نماز و روزه و زکات دیگری را نیز به جای آورد. آن دو زودتر از دنیا رخت بربستند و صفوان روزی ۱۵۰ رکعت نماز می گزارد و در سال سه ماه روزه می گرفت و هر سال سه بار زکات می داد و هر كار مستحبی كه انجام می داد برای آن دو نیز به جای می آورد.
صفوان از اصحاب اجماع است و علمای شیعه بر درستی روایات او اتفاق نظر دارند. نجاشی او را با الفاظ ثقه و ثقه عین ستوده است و شیخ طوسی صفوان را نزد علمای حدیث موثقترین اهل زمان خود و عابدترین و از زهّاد می داند.

تالیفات

[ویرایش]

صفوان سی كتاب تصنیف كرده است و نام او در سلسله سند بیش از ۱۱۰۰ حدیث آمده است. صفوان از ابن أبی عمیر، ابن بكیر، حمّاد بن عثمان، عبدالله بن سنان و بسیاری دیگر روایت شنیده است وبسیاری همچون احمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، محمد بن خالد البرقی، الفضل بن شاذان نیشابوری و... از او حدیث نقل می كنند.

منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    


جعبه ابزار