صفوان بن مهران جمال (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفوان بن مهران جمال، از راویان امام صادق و امام کاظم (علیهماالسلام) بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

صفوان بن مهران جمال اسدی کاهلی کوفی از راویان حضرت امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) است و چون شتردار بوده، به لقب جمال معروف گشته است. صفوان فوق العاده به اهل بیت وابسته بوده و دستور آنان را دقیقاً عمل می‌کرده و کاملاً در خدمت‌گزاری مواظب و مراقب بوده است.
داستان اطاعت پس گرفتن شترانش از هارون به دستور امام کاظم (علیه‌السّلام) و توبیخ و سرزنش‌ هارون، در جلالت شأن و عظمت شخصیت او کافی است که چگونه او در راه اطاعت امر امام عصرش تا پای جان پیش رفته است.
به هر حال صفوان از راویان جلیل القدر و مردان سرشناس شیعه امامیه است و احادیث فراوان از امامان دارد و کتاب حدیثی هم تالیف کرده است که رجال موثق و حتی اصحاب اجماع از آن کتاب روایت نموده‌اند.

منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۲/۰۱.    


جعبه ابزار