صفد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصَفْد، چسبانیدن پاها به یکدیگر است.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان یاد شده در باب صلات آمده است.

معنا

[ویرایش]

صفد در لغت به معنای بستن چیزی با طناب ، زنجیر و مانند آن است.
[۱] لسان العرب، واژه «صفد».


مراد

[ویرایش]

لیکن مراد از آن در کلمات فقها که موضوع حکم شرعی واقع شده آن است که پاها به گونه‌ای به هم چسبیده باشند که گویی با طناب و مانند آن به یکدیگر بسته شده‌اند.

حکم فقهی

[ویرایش]

باز گذاشتن پاها به مقدار سه انگشت بسته تا یک وجب در حال قیام برای نمازگزار مرد مستحب و چسبانیدن آنها به یکدیگر مکروه است لیکن برای زن مستحب می‌باشد

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، واژه «صفد».
۲. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۹۰.    
۳. العروة الوثقی، ج۳، ص۳۷.    
۴. الروضة البهیة، ج۱، ص۶۵۶.    
۵. الحدائق الناضرة، ج۸، ص۸۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۸۷، برگرفته از مقاله صفد.    


رده‌های این صفحه : فقه | قیام | نماز
جعبه ابزار