صفت غروره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفت غروره به صدای ایجاد شده هنگام تلفظ حرف «غ» اطلاق می‌شود.


اقسام صفات حروف

[ویرایش]

صفات حروف به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۱. صفات جوهری حروف تهجی ؛
۲. صفات ظاهری حروف تهجی.

تعریف صفات غروره

[ویرایش]

یکی از صفات ظاهری حروف تهجی (که جزء جوهر و ماده حروف نیستند) صفت غروره است. غروره به معنای غرغره کردن و در این جا منظور صدایی است که هنگام تلفظ حرف «غ» ایجاد می‌شود. حرف «غ» را به همین مناسبت، « حرف مغرور » می‌گویند.
[۱] گلستانی داریانی، ناصر، تجوید جامع، ص۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. گلستانی داریانی، ناصر، تجوید جامع، ص۵۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«صفت غروره».    رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار