صفت توسط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفت توسط به حالت بین شدت و رخوت در خروج صوت هنگام تلفظ اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

صفت «توسط» از اوصاف حروف ، و حالتی بین شدت و رخوت است.

ویژگی حروف دارای صفت توسط

[ویرایش]

حروف دارای این صفت، هنگام تلفظ نه جریان صوت را کاملا حبس می‌کنند و نه اجازه می‌دهند صوت کاملا جاری شود؛ بلکه حالت بینابین دارند. این حروف عبارتند از: ر؛ ع؛ ل؛ م؛ ن که برای سهولت فراگیری، در عبارت: «لن عمر» جمع شده‌اند. برخی دو حرف «و» و «ی» را نیز دارای این صفت دانسته و هر هفت حرف را در عبارت: «نور علمی» جمع کرده‌اند. این حروف را «حروف بینیه» هم گفته‌اند.
[۱] موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۵۲.
[۲] نصر، عطیه قابل، غایة المریدفی علم التجوید، ص۱۳۸.
[۳] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۶۹.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

حروف بینیه .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. موسوی بلده، محسن، حلیة القرآن قواعد تجوید مطابق با روایت حفص از عاصم، ج۲، ص۵۲.
۲. نصر، عطیه قابل، غایة المریدفی علم التجوید، ص۱۳۸.
۳. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۶۹.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«صفت توسط».    


رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار