صفت بحه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفت بحه به گرفتگی صدا هنگام تلفظ حرف اطلاق می‌شود و صفت ویژه حرف «ح» می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

«بحه» به معنای خشونت و گرفتگی صدا است؛ یعنی هنگام تلفظ حرف، گرفتگی و فشردگی در حلق پدید می‌آید.

اختصاص صفت بحه به حرف ح

[ویرایش]

این صفت مخصوص حرف «ح» است و اگر مراعات نشود، حرف «ح» با «ه» مشتبه می‌شود.

نکته

[ویرایش]

صفت بحه در برخی از منابع به عنوان یکی از صفات فرعی آمده است. به حرف «ح» که این صفت را دارد، حرف «مبحوحه» گویند.
[۱] بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۷۴.
[۲] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۱۵۲.
[۳] پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۴.
[۴] گلستانی داریانی، ناصر، تجوید جامع، ص۵۷.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

حرف مبحوحه .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بیگلری، حسن، سرالبیان فی علوم القرآن، ص۱۷۴.
۲. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص۱۵۲.
۳. پور فرزیب مولایی، ابراهیم، تجویدجامع، ص۵۴.
۴. گلستانی داریانی، ناصر، تجوید جامع، ص۵۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«صفت بحه».    رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار