صفات فرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفات فرعی، صفات غیرلازم حروف، و عارض بر آن‌ها برای زیبایی تلاوت است.


تعریف

[ویرایش]

صفات فرعی، صفاتی از حروف تهجی هستند که لازمه حرف نیستند، بلکه به جهت زیبایی قرائت و زینت تلاوت، بر آن‌ها عارض می‌شوند.

نام دیگر

[ویرایش]

از آن جا که این صفات ضدی ندارند- برخلاف صفات اصلی - به آن‌ها صفات غیرمتضاد نیز گفته شده است.

مشخصات

[ویرایش]

این صفات نه با یکدیگر ضدیت دارند و نه با صفات اصلی؛ یعنی ممکن است با هم یا با صفات اصلی در حرفی جمع شوند.

تعداد صفات فرعی

[ویرایش]

در تعداد این صفات اختلاف است؛ برخی آن‌ها را هفت و برخی پانزده عدد دانسته‌اند که عبارتند از: صفیر؛ قلقله؛ سکون؛ تفشی؛ انحراف؛ تکریر؛ استطاله؛ لین؛ غنه؛ بحه؛ خروره؛ نبر؛ نفخ و نفث؛ خفا؛ هاوی.
توضیحات مربوط به هر صفت در مدخل آن آمده است.
[۱] جمعی از محققان، التجوید، ص (۱۹-۲۰).
[۲] صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص۴۶.
[۳] فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص (۱۴۶-۱۵۴).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمعی از محققان، التجوید، ص (۱۹-۲۰).
۲. صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص۴۶.
۳. فاضل گروسی، عبد الحسین، - ۱۳۲۴، تجویداستدلالی، ص (۱۴۶-۱۵۴).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «صفات فرعی».    


رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار