صفات ضعیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفات ضعیف، یکی از دو دسته کلی صفات حروف در علم تجوید، مقابل صفات قوی است.


انواع صفات ضعیف

[ویرایش]

صفات حروف اعم از اصلی و فرعی، به دو دسته کلی «ضعیف» و «قوی» تقسیم می‌شوند. صفات ضعیف دو گونه‌اند:

← اصلی


همس، رخوه، توسط، استفال، انفتاح، و اذلاق.

← فرعی


صفت لین.
هرچه تعداد صفات فوق در حرفی بیشتر باشد، آن حرف ضعیف تر است. بنابراین، حرف «ف» را باید از ضعیف‌ترین حروف هجا نامید.
[۱] محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۵۱.
[۲] صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص (۴۸-۴۹).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

صفات قوی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محیسن، محمدسالم، الرائدفی تجویدالقرآن، ص۵۱.
۲. صبره، علی، -۱۹۴۸، العقدالفریدفی فن التجوید، ص (۴۸-۴۹).
۳. نصر، عطیه قابل، غایة المریدفی علم التجوید، ص۱۵۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «صفات ضعیف».    


رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار