صفات باران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباران دارای صفات و ویژپی‌هایی است از جمله:


بركت‌

[ویرایش]

آب باران، با برکت و مفيد:
ونزّلنا من السّماء ماء مّبركا ....

طهارت‌

[ویرایش]

باران، آبى پاک و پاک‌كننده:
وهو الّذى أرسل الرّيح بشرا بين يدى رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طهورا.
«طهور» به معناى چيز پاكى است كه پاك‌كننده نيز است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ق/سوره۵۰، آیه۹.    
۲. فرقان/سوره۲۵، آیه۴۸.    
۳. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص ۳۰۸، «طهر».    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۷۸، برگرفته از مقاله «صفات باران ».    


رده‌های این صفحه : باران | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار