صفات الشیعة (ترجمه توحیدی‌)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصفات الشیعة شیخ صدوق رحمة‌الله‌علیه به اهتمام دکتر امیر توحیدی ترجمه شده است. این اثر راه خودسازی و منبع رشد و کمال فردی است اوصاف شیعه پاسخ‌هایی برای چه باید کرد و چگونه زیستن است.


نگاهی به ترجمه

[ویرایش]

در ترجمه حدیث، آرمان اساسی انتقال همه معانی، سایه روشنهای متن و دلالتهای آن به زبان دیگر (مقصد)، یا به تعبیر ساده مطابقت ترجمه با اصل است، به گونه‌ای که خواننده متن ترجمه همان حس را تجربه کند که خواننده متن اصلی تجربه کرده است و در همان فضایی قرار گیرد که خواننده متن اصلی قرار گرفته بود برای رسیدن به این منظور اصولی کلی را باید رعایت کرد برای متون مختلف، شرایط کسی که اقدام به ترجمه متنی می‌کند چنین بیان شده است: تسلط مترجم بر زبان مبداء که متن اصلی به آن زبان است. تسلط بر زبان مقصد که قرار است متن به آن ترجمه شود تسلط بر موضوع متنی که قرار است ترجمه شود و در نهایت امانتداری که نقص در هرکدام از این اصول موجب خطاهایی در ترجمه می‌شود مانند بدفهمی، سوء تعبیر و انتقال نادرست مفاهیم ترجمه حاضر نشان از آن است که مترجم تا حدودی خیلی زیادی از شرایط مذکور برخوردار بوده است و در زمینه ترجمه حاضر توفیق نسبی زیادی کسب کرده است.

← برخی مزایای ترجمه مذکور


برخی از مزایای این ترجمه در دو حوزه صوری و معنایی اینگونه است. حوزه صوری: آوردن متن عربی و فارسی در مقابل هم که کار تطبیق متن فارسی و عربی را برای خواننده آسان می‌کند، آوردن برخی نسخه بدل‌ها در پاورقی‌ها و انتخاب قلم متناسب که خواندن آن را کاملا تسهیل کرده است. حوزه معنایی: دقت در انتقال محتوای مبداء به مقصد که توفیق خیلی خوبی در این زمینه به دنبال آورده است، آوردن مطالب اضافی در داخل کروشه که به فهم ترجمه کمک زیادی نموده است ضمن اینکه در آنها اختصار کاملا رعایت شده است، بهره گیری از سبک و قلم بسیار روان و قابل فهم و بهره گیری از ادبیات معاصر در آوردن معادل‌ها.
و از مزایای دیگر این ترجمه تقریظی است که محقق فاضل آقای علی اکبر غفاری نسبت به این اثر آورده‌اند و آن اینکه متن آن را از نظر تصحیح و اعراب گذاری دقیق و ترجمه را از جهت صحت رعایت قواعد ادبی و روانی درست یافته‌اند و دیگر از مزایای این ترجمه، داشتن مقدمه است که در آن به ذکر مراحل ترجمه خود و بعد از آن به ذکر شرح حال مؤلف اثر پرداخته است.
خواننده محترم برای اطلاع از ساختار و عناوین کتاب به بخش عربی این کتاب می‌توانند مراجعه نمایند.

نسخه شناسی

[ویرایش]

نسخه حاضر توسط انتشارات زراره با عنوان چاپ سوم به تاریخ ۱۳۸۰ چاپ و به بازار عرضه گردیده شده است.

منبع

[ویرایش]
نرم افزار جامع الاحادیث، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.


جعبه ابزار