صراطذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه معناى راه راست است. به دین و ولایت اهل بیت (ع) نيز «صراط» مى‌گويند؛ زيرا راه رسيدن به کمال و سعادت است [۱] .


صراط اخروی

[ویرایش]

صراط در قیامت پلى است بر جهنم كه تنها با گذر كردن از آن مى ‌توان به بهشت رسيد.
همه انسان‌ها بايد از آن بگذرند. نیکان به سلامت به بهشت مى‌رسند و بدان مى‌لغزند و به دوزخ مى‌افتند [۲].

کیفیت صراط و عبور از آن

[ویرایش]

چگونگى صراط و عبور از آن، بسته به ایمان و عمل آدمى است. در روايت است كه صراط از مو باريك‌تر و از شمشير تيزتر است [۳].
برخى مانند برق از آن مى‌گذرند و برخى همانند اسبِ تيزرو و برخى همچون پيادگان و برخى به آن مى‌آويزند و گاه آتش آنان را فرامى‌گيرد و گاه رها مى‌سازد [۴].
صراط، در حقيقت، تجسّم راهى است كه آدمى در حیات دنیوی پيش گرفته است.
او بايد از جهنّم سوزان شهوات و هوا و هوس بگذرد تا به بهشت پرهيزگارى برسد [۵]
[۶]
دين حق و راه پيامبر (ص) و خاندانش (ع) صراط مستقيم دنيوى است [۷]

اقسام صراط

[ویرایش]

در روايتى آمده است كه صراط عبارت از راه معرفت خدا است و دو راه را شامل مى‌شود: يكى در دنيا و ديگرى در آخرت.
صراط دنیا همان امام معصوم است كه بايد از او فرمان بُرد. هر كس او را به ولایت بشناسد و به هدايتش اقتدا كند، از صراط اخروی نيز مى‌گذرد و هر كس او را نشناسد، بر صراط مى‌لغزد و به دوزخ مى [۸]‌افتد

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مصنفات الشّيخ المفيد، ج۵، ص ۱۰۸
۲. مریم،آیه ۷۱و۷۲
۳. حقّ اليقين، ۵۶۱
۴. امالى صدوق، ۱۴۹
۵. حقّ اليقين، ۵۶۱.
۶. پيام قرآن، ج۶، ص۱۹۲.
۷. حقّ اليقين، ۵۶۰.
۸. بحار الانوار، ج۸، ص۶۶.    


منبع

[ویرایش]
پژوهشکده تحقیقات اسلامی، فرهنگ شیعه، انتشارات زمزم هدایت. ص۳۱۹.    


رده‌های این صفحه : صراط | کلام | معاد شناسی
جعبه‌ابزار