صدیق‌السلطان احمد بن رضا تهرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدیق‌السلطان احمد بن رضا تهرانی اصفهانی، خزانه‌دار ناصرالدّین شاه و مظفّرالدّین شاه بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

احمد (زمان خان) فرزند حاج میرزا رضا صدیق السّلطان تهرانی، خزانه‌دار ناصرالدّین شاه و مظفّرالدّین شاه بوده است. وی در ۱۵ رجب ۱۳۲۸ق در اصفهان متولّد شده، و در این شهر تحصیل کرده است. از فقرای سلسله نعمت‌اللّهی گنابادی است، گاهی شعر می‌سراید.
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۲۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۱۲.    جعبه ابزار