صدوق تغیر بآخره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدوق تغیر بآخره، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح و ذم راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح اصطلاح "صدوق تغیر باخره" است. مراد از این اصطلاح این است که شخص متصف به آن در آخر عمر، ضبطش مختل گشته و توان حفظ را از دست داده است.
"صدوق تغیر باخره" از نظر دانشمندانی که الفاظ مدح و ذم راویان را مرتبه بندی کرده‌اند است: از مرتبه پنجم تعدیل است.
[۱] سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۵.
[۲] تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۳۴۵.
۲. تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «صدوق تغیر بآخره»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۱۰/۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار