صدوقین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدوقین اشاره به دو عالم و محدث مشهور شیعه دارد:

ابن‌بابویه علی‌ بن‌ حسین‌ قمی، اِبْن‌ِ بابِویه‌ْ، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ موسی‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌ (د ۳۲۹ق‌/۹۴۱م‌)، مشهور به صدوق اول، فقیه‌، محدث‌ شیعی‌
ابن‌بابویه محمد بن علی قمی، ملقب‌ به‌ شیخ‌ صدوق‌ (ح‌ ۳۰۵-۳۸۱ق‌/ح‌۹۱۷-۹۹۱م‌)، محدث‌ و فقیه‌ بزرگ‌ شیعه امامیه‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار