صدر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

معانی


صدر، به معنای قفسه سینه و جمع آن صدور

اعلام و اشخاص


امام موسی صدر، عالم، متفکر، سیاستمدار و رهبر شیعیان لبنان در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان مسلمان ـ و به تعبیر امام خمینی: «مغز متفّکر اسلامی» ـ در تاریخ اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری
سیدحسن صدر، فقیه، اصولی، محدث و از مراجع تقلید شیعه، مشهور به محدث کاظمینی
سیدصدرالدین صدر عاملی، از فقهای نامدار شیعه در قرن چهاردهم هجری
سیدرضا صدر، فرزند سیدصدرالدین صدر از مراجع سه گانه قم از علمای معاصر شیعه و برادر سید موسی صدر
سیداسماعیل صدر، از علمای شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
بنت‌الهدی صدر، معروف به بنت‌الهدی و شهیده صدر، از زنان نویسنده و فعال فرهنگی-سیاسی عراق و خواهر سیدمحمدباقر صدر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار