صدرالدین عمر خجندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدرالدین عمر خجندی، در اوایل قرن هفتم بزرگ خاندان خجندیان و رئیس شافعیان اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

صدرالدّین عمر خجندی، از فقهاء و علمای اصفهان در قرن هفتم و رییس شافعیان اصفهان بوده، و کمال‌الدّین اسماعیل و رفیع‌الدّین لنبانی
[۱] لنبانی، رفیع‌الدّین، دیوان رفیع‌الدّین لنبانی، ص۲۲.
[۲] لنبانی، رفیع‌الدّین، دیوان رفیع‌الدّین لنبانی، ص۸۷.
بارها او را مدح نموده‌اند. در زمان او شافعیان و حنفیان اصفهان به خصومت پرداختند که عاقبت با آشتی صدرالدّین عمر خجندی پیشوای شافعیان و رکن‌الدّین مسعود صاعد پیشوای حنفیان این اختلاف پایان گرفت. وفات صدرالدّین عمر قبل از سال ۶۳۵ق (سال فوت کمال الدّین اسماعیل) رخ داد.
[۴] انوشه، حسن، دانشنامه ادب فارسی در آسیای مرکزی، ص۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لنبانی، رفیع‌الدّین، دیوان رفیع‌الدّین لنبانی، ص۲۲.
۲. لنبانی، رفیع‌الدّین، دیوان رفیع‌الدّین لنبانی، ص۸۷.
۳. مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج۱، ص۴۱۲.    
۴. انوشه، حسن، دانشنامه ادب فارسی در آسیای مرکزی، ص۸.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۶۷.    جعبه ابزار