صدرالدین افندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصدرالدین افندی از علمای مجاهد ترکستان در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری/ نوزدهم و بیستم میلادی بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی هم با ارتش سفید «دنکین» و هم با ارتش سرخ شوروی به جنگ و رویارویی برخاست و سرانجام به دست بلشویک‌ها دستگیر و زندانی گردید، اما با کمک مریدانش از زندان گریخت و نزد انور پاشاه از رهبران باسماچیان، رفت. اندکی بعد شاید پس از مرگ انور پاشا، ترکستان را ترک کر و به افغانستان رفت و از طرف سردار محمدهاشم، صدر اعظم افغانستان، ‌در قندهار اسکان داده شد، اما مأموران مخفی شوروی که در تعقیب او بودند، وی را در همان شهر به شهادت رساندند.
[۱] حسینی، عبد الحی بن فخر الدین، نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، ج۷، ص۱۵۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی، عبد الحی بن فخر الدین، نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، ج۷، ص۱۵۰.


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «صدرالدین افندی».    


جعبه ابزار