صحن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحن به معنای حیاط خانه یا مسجد ؛ محوطه محصور داخل ساختمان می‌باشد.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب طهارت و صلات سخن گفته‌اند.

احکام

[ویرایش]

در صورت علم به این‌که واقف مسجد صحن آن را جزء مسجد قرار نداده، احکام مسجد همچون حرمت تنجیس ، وجوب تطهیر و صحّت اعتکاف بر آن جاری نمی‌شود؛ بلکه در فرض شک نیز در صورتی که ظاهر حال و دیگر امارات و قراین، بیانگر جزئیت نباشد، همین حکم را دارد.
[۱] العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۰.

به تصریح برخی، احکام مساجد بر صحن مشاهد مشرّفه جاری نمی‌شود.
[۴] صراط النجاة، ج۳، ص۴۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۸۰.
۲. مستمسک العروة، ص۱، ص۵۱۳ - ۵۱۴.    
۳. التنقیح (الطهارة)، ج۲، ص۳۰۷.    
۴. صراط النجاة، ج۳، ص۴۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۵۲، برگرفته از مقاله«صحن».    


رده‌های این صفحه : احکام مسجد | فقه
جعبه ابزار