صالح بن بشیر مری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصالح بن بشیر مری، از شخصیت‌های قرن دوم قمری و از عابدان و زاهدان دوره عباسی بود. او سرانجام به سال ۱۷۶ ق درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

صالح بن بشیر مرّی از عابدان و زاهدان روزگار خویش بود. در مجلس وعظش سفیان ثوری و دیگر علمای بزرگ حاضر می‌شدند. مهدی، خلیفه عباسی او را دعوت کرد تا نزد او برود. وی سوار بر الاغ نزد خلیفه رفت و به حریم مفروش بارگاه او نزدیک شد. در حالی که خلیفه به پسرانش، موسی الهادی و‌ هارون الرشید دستور داد که او را از مرکب پایین آورند. آن دو به سوی او شتافتند و وی را پایین آوردند. آن گاه صالح در مقابل مهدی نشست و چنان موعظه‌ای مناسب ایراد کرد که مهدی را گریاند و سپس از نزد او رفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۱۰، ص۱۸۲.    
۲. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۲، ص۳۰۴.    


منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۴۰۶.

جعبه ابزار