صالحیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصالحيّه یکی از فرقه‌هاى زيدى می‌باشد.


عقاید

[ویرایش]

اين فرقه از انشعاب‌هاى زیدیه و پيروان حسن بن صالح بن حىّ به شمار مى‌رود. آنان خلافت را برای ابوبکر و عمر مشروع مى‌دانستند؛ ليكن نسبت به فسق خلیفه سوم، عثمان توقف كرده بودند.
[۱] كتاب الملل و النحل، ج۱ ، ص۱۴۲.


وقف بر شيعه

[ویرایش]

صالحيه از فرقه‌هاى شیعه به شمار نمى‌رود؛ از اين رو، وقف بر شيعه شامل آنان نمى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. كتاب الملل و النحل، ج۱ ، ص۱۴۲.
۲. کشف الرموز، ج۲، ص۵۰.    
۳. الجامع للشرائع، ص۳۷۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۳.    


رده‌های این صفحه : زیدیه | فرق شیعه | فرق و مذاهب
جعبه ابزار