صاع

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصاع، واحد اندازه‌گیری وزن است.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

عنوان صاع برای تعیین اندازه بعضی موضوعات در بابهایی چون طهارت ، زکات و حج به کار رفته است.

تعیین وزن

[ویرایش]

صاع پیمانه‌ای است که برای تعیین وزن برخی اشیا استفاده می‌شده است. یک صاع گندم بر حسب کیلو حدود سه کیلو گرم
[۱] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۱۶۹.
بر حسب مُدّ چهار مدّ و بر حسب رطل نُه رطل عراقی و شش رطل مدنی است.

معادل

[ویرایش]

و از آنجا که هر رطل عراقی معادل ۹۱ مثقال شرعی است، هر صاع ۸۱۹ مثقال شرعی و ۶۱۴ و یک چهارم مثقال صیرفی است.

غسل ترتیبی

[ویرایش]

مستحب است آب مصرفی برای غسل ترتیبی به اندازه یک صاع باشد

فطریه

[ویرایش]

چنان که میزان فطریه در زکات یک صاع گندم، جو ، برنج و مانند آنها از غذای غالب است.

کفّاره

[ویرایش]

همچنین صاع در ارتکاب بعضی محرمات ، برای تعیین اندازه آنچه که به عنوان کفّاره باید پرداخت شود، به کار رفته است، مانند وجوب پرداخت پنج صاع آرد بر مردی که با زنی در حال عدّه ازدواج کرده است، بنابر قول برخی یا دادن یک صاع گندم در کشتن چندین زنبور در حال احرام بنابر قول برخی.
[۱۵] الکافی فی الفقه، ص۲۰۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۱۶۹.
۲. گلپایگانی، هدایة العباد، ج۱، ص۲۹۵.    
۳. گلپایگانی، هدایة العباد، ج۱، ص ۳۱۷.    
۴. الاوزان والمقادیر، ص۷۹.    
۵. کلینی، الکافی، ج۴، ص۱۷۲.    
۶. الإنتصار، ص۲۲۷.    
۷. اوزان المقادیر، ص۱۳۴-۱۳۸.    
۸. جواهر الکلام، ج۳، ص۱۲۱.    
۹. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۲۰۸.    
۱۰. العروة الوثقی، ج۴، ص۲۲۱.    
۱۱. اوزان المقادیر، ص۱۴۰-۱۴۳.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۳، ص۱۱۹.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۵، ص۵۲۲-۵۲۴.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۸۸.    
۱۵. الکافی فی الفقه، ص۲۰۶.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۰.    جعبه ابزار