شیخ عبدالهادی فضلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین دانشمند متفكر شیعه، اكنون زنده است. از كتاب وی معلوم می شود كه وی مقامی عالی در علم و دانش دارد.
پایگاه اطلاع رسانی علامه فضلی    جعبه ابزار