شیخ راضی آل‌یاسین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ راضی آل یاسین فرزند شیخ عبدالحسین بن شیخ باقر از علما و محققان و مورخان نجف بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ راضی آل یاسین، فرزند شیخ عبدالحسین بن شیخ باقر از علما و محققان و مورخان نجف بود که به سال ۱۳۱۴. ق متولد شد و در ۱۵ ذی القعده سال ۱۳۷۲. ق یعنی درست سال انتشار کتابش صلح الحسن درگذشت.

آثار

[ویرایش]

وی پیش از آن افزون بر دیوان کتابی نیز با عنوان تاریخ الکاظمیه فی القدیم والحدیث و کتابی با عنوان اوج البلاغه در خطبه‌های امام حسن و امام حسین علیهما‌السّلام تالیف کرد. اصولا خاندان آل یاسین یکی از خاندان‌های علمی بزرگ نجف است که نه تنها شیخ راضی بلکه عالمان، فقیهان و مورخان برجسته‌ی دیگری هم داشته و دارد.
شیخ محمدحسن بن شیخ محمدرضا بن شیخ عبدالحسین یکی از فاضل‌ترین مورخان معاصر عراق بود که در سال‌های اخیر و پس از انتشار کتاب با ارزش خود در تاریخ زندگی امامان علیهم‌السّلام با عنوان الائمه الاثنی عشر: سیره و تاریخ درگذشت. عزالدین فرزند شیخ راضی نیز از نویسندگان و مدافعان مکتب تشیع است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزار تا حضور، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار