شیخ الطائفه (حدیث)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ الطائفه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

دانشمندان علوم حدیث برای الفاظ مدح هم‌چون الفاظ جرح مراتبی بیان داشته، اصطلاح "شیخ الطائفة" را از مرتبه دوم مدح به حساب آورده‌اند.
برخی بدون تعیین مرتبه آن را، مفید توثیق و مدح دانسته‌اند و بعضی دیگر گفته‌اند: بدون تردید مفید مدح معتد به و از بالاترین مراتب مدح است و اگر عدالت را حسن ظاهر بدانیم دلالت بر عدالت می‌کند در غیر این صورت مفید عدالت نیست.
عده‌ای نیز بیان داشته‌اند امکان دارد که مشیر به وثاقت باشد چون از اصطلاح شیخیة الاجازة و وکالت اولی است و درباره آن دو اصطلاح آمده است که بیانگر وثاقت راوی می‌باشند.
[۱] علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۱۷۸.
[۳] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
[۵] بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۵۱.
[۶] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۳۷.
[۷] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۲.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.
[۱۳] درایة الحدیث، ص۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علیاری تبریزی، علی بن عبدالله، بهجة الامال، ج۱، ص۱۷۸.
۲. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۹۷.    
۳. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۷.
۴. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۶۴.    
۵. بهبهانی، وحید، فوائد الحائریه، ص۵۱.
۶. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۳۷.
۷. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۲.
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۵.
۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۲۳.    
۱۰. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۱۰۷.    
۱۱. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۳۹۸.    
۱۲. مشکینی، ابوالحسن، وجیزة فی علم الرجال، ص۷۸.    
۱۳. درایة الحدیث، ص۳۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «شیخ الطائفه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۹/۲۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار