شیخ‌الطائفه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشیخ‌الطائفه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل بوده و یا در معانی ذیل به کار رفته باشد:

معانی
شیخ الطائفه (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ مدح راوی

اعلام و اشخاص
محمد بن حسن طوسی، مشهور به شیخ طوسی، ملقّب به شیخ‌الطائفه، کنیه‌اش ابوجعفر، فقیه، محدّث و متکلم امامی قرن پنجم
سعد بن عبدالله اشعری قمی، ابوالقاسم سعد بن عبدالله اشعری قمی، ملقب به شیخ‌الطائفه، از محدثان بزرگ شیعه در قرن سوم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار